Chính sách bảo mật

Tại Goldmarkcitytowers.com, chúng tôi ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức để lưu trữ và xử lý an toàn thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách Goldmarkcitytowers.com thu thập và xử lý thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty. Việc người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của Goldmarkcitytowers.com có ​​nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung của Chính sách bảo mật này. Goldmarkcitytowers.com có ​​thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng tải một phiên bản sửa đổi trên hệ thống Goldmarkcitytowers.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận và nhất định đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng đã được cập nhật.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Người dùng

Goldmarkcitytowers.com sử dụng thông tin thu thập được từ Người dùng cho các mục đích chung sau:
 • Xác định và xác thực tài khoản.
 • Cải thiện dịch vụ, chăm sóc người dùng và nghiên cứu.
 • Cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng.
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website Goldmarkcitytowers.com.
 • Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm.
 • Các mục đích khác được pháp luật cho phép và Goldmarkcitytowers.com sẽ thông báo cho Người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.
Bạn vẫn có thể truy cập ẩn danh vào trang web của Goldmarkcitytowers.com. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể tự sửa tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu bạn cần thay đổi email hoặc số điện thoại đăng nhập của mình, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và thực hiện các bước xác minh.

Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

 • Thông tin của Người sử dụng sẽ được Goldmarkcitytowers.com lưu trên hệ thống trong các trường hợp phổ biến sau:
 • Khi Người dùng đăng ký và / hoặc sử dụng các dịch vụ của Goldmarkcitytowers.com.
 • Khi Người sử dụng gửi bất kỳ hình thức nào, không giới hạn ở các hình thức hoặc các hình thức khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Goldmarkcitytowers.com, trực tuyến hoặc bằng các phương tiện khác.
 • Khi Người dùng tham gia bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Goldmarkcitytowers.com, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi người dùng phản hồi hoặc khiếu nại.
 • Khi Người sử dụng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Goldmarkcitytowers.com vì bất kỳ lý do gì.
 • Các trường hợp khác mà Goldmarkcitytowers.com xét thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lưu giữ thông tin người dùng

Goldmarkcitytowers.com lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Người sử dụng trên máy chủ, được bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và các quy trình, quy định hiện hành của luật an toàn thông tin. Goldmarkcitytowers.com thực thi quyền kiểm soát truy cập vật lý đối với thông tin và chỉ cho phép nhân viên truy cập thông tin cá nhân để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Goldmarkcitytowers.com. Thông tin và tài khoản của Người dùng sẽ được lưu trữ vô thời hạn trên hệ thống của Goldmarkcitytowers.com.

Về việc thay đổi chính sách bảo mật

Goldmarkcitytowers.com có ​​quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem xét và kiểm tra nó thường xuyên. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, Goldmarkcitytowers.com sẽ thông báo cho Người sử dụng bằng email hoặc thông báo trên trang web. Người dùng truy cập vào đường dẫn web https://goldmarkcitytowers.com/chinh-sach-bao-mat để cập nhật những thay đổi mới nhất.