Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 mới nhất theo Thông tư 39

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để mua bán hàng hóa, dịch vụ mà không kê khai thì phải lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 theo Thông tư 39.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 là gì? Trong quá trình xuất các hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua hàng thì có không ít các cá nhân, tổ chức hay điền sai một vài thông tin. Vì vậy rất nhiều người lo lắng không biết rằng có thể sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn hay không? Và nếu có thì mẫu biên bản như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 ngay dưới đây. 

mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021
Hóa đơn bán hàng là điều không thể thiếu trong giao dịch

Khi nào bạn cần phải lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014 / TT-BTC, trường hợp đã lập hóa đơn và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc đã lập hóa đơn và giao cho người mua. Trường hợp chưa kê khai thuế, phát hiện sai thì phải hủy, người bán và người mua lập biên bản thu hồi liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn bắt buộc phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, giữ lại số hóa đơn đã lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Lưu ý: Đối với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, phát hiện sai sót thì không lập biên bản thu hồi hóa đơn. Lúc này, người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận ghi rõ lỗi, người bán lập hóa đơn để sửa lỗi.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 chính xác nhất

mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 mới nhất
  • Chữ ký của người đại diện là người đại diện theo pháp luật của hai bên. Các con dấu đính kèm của cả hai mặt.
  • Ngày ghi trên biên lai yêu cầu thu hồi hóa đơn và ngày ghi trên hóa đơn mới phải trùng nhau.

Hướng dẫn viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021 chính xác 

mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021
Nội dung bắt buộc phải ghi trên hóa đơn

Trên biên bản thu hồi hóa đơn 2021 bạn cần phải thể hiện rõ những nội dung sau:

  • Về loại hóa đơn:
Loại hoá đơn Mẫu số
1- Hoá đơn giá trị gia tăng. 01GTKT
2- Hoá đơn bán hàng. 02GTTT
3- Hóa đơn bán hàng (hóa đơn này dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). 07KPTQ
4- Về các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:  
+ Thứ nhất, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 03XKNB
+ Thứ hai, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 04HGD
  • Về ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hoá đơn có sáu ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và tám ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.
  • Về số hóa đơn;
  • Về ngày lập của hóa đơn: Ngày trên biên bản và ngày trên hóa đơn mới phải cùng một ngày.
  • Lý do thu hồi hóa đơn;

Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn, 02 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản xác nhận và sau đó mới xuất lại hóa đơn mới.

Và bạn cần lưu ý nếu là hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh mới.

Kết luận

Trên đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2021. Bạn hãy nhớ trường hợp hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa; tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải sử dụng mẫu biên bản hủy hóa đơn nhé.

Tin tức liên quan